Noterat podcast

Om kritiken, nummerbetyg och gyllene kalvtillfällen.

Direct download: Noterat__ep39__Halla_salt_i_det.mp3
Category:general -- posted at: 7:15pm CET

Reserapport från ISCM World Music Days i Beijing.

Direct download: Noterat__ep38__En_vilande_rorelse.mp3
Category:general -- posted at: 5:55pm CET

Om barnmusik, musik för barn och barnslig musik.

Direct download: Noterat__ep37__En_GeMu-larare_till_farsa.mp3
Category:general -- posted at: 9:23pm CET