Noterat podcast

Om nationalsånger.

Direct download: Noterat__ep35__I_nationers_intresse.mp3
Category:general -- posted at: 5:12pm CET

Om den primära nivån av perfektion och den högsta nivån av förändring. 

Direct download: Noterat__ep34__En_flod_av_skitmusik.mp3
Category:general -- posted at: 6:25pm CET

Om konsten att mingla, ett kulturpolitiskt pris och en handbok för överlevnad.

Direct download: Noterat__ep33__In_i_mingel.mp3
Category:general -- posted at: 5:49pm CET

Om knogmackor, detektivarbete och Svensk musikvår.

Direct download: Noterat__ep32__Det_varas_for_64-aringen.mp3
Category:general -- posted at: 4:07pm CET

Live on tape: Uppsala Konstmuseums Musiksalong. Långgrunt och bråddjupt om den elektroakustiska musikens landvinningar. Dividerat med historiskt tongivande verk komponerade av äkta pionjärer inom området.

Direct download: Noterat__ep31__Underlag.mp3
Category:general -- posted at: 3:47pm CET

Ett samtal med tonsättaren och världsomseglaren Tommy Zwedberg.

Direct download: Noterat__ep30__Tommy_Zwedberg.mp3
Category:general -- posted at: 7:39pm CET

Om en variant på Snövit, Japans Beethoven och vad folk vill ha.

Direct download: Noterat__ep29__Allt_ar_pahittat.mp3
Category:general -- posted at: 11:39pm CET