Noterat podcast

Ett samtal med tonsättaren Tebogo Monnakgotla.

Direct download: Noterat__ep05__Tebogo_Monnakgotla.mp3
Category:general -- posted at: 11:44pm CET

Ett samtal med operasångaren Johan Hallsten.

Direct download: Noterat__ep04__Johan_Hallsten.mp3
Category:general -- posted at: 12:57am CET