Noterat podcast

Och så var det det här med musiktävlingar.

Direct download: Noterat__ep09__Alla_r_vinnare.mp3
Category:general -- posted at: 1:27pm CET

Om lärande, att ha lärare, vara lärare och så klart om att ha en hel del kvar att lära.

Direct download: Noterat__ep08__Dubbla_stolar.mp3
Category:music -- posted at: 10:02am CET