Noterat podcast

Om det arketypiska i relationen Mozart & Salieri. Liksom om klass och blommor. Förgätmigej och sådana.

Direct download: Noterat_ep17_Too_many_notes.mp3
Category:general -- posted at: 6:35am CET