Noterat podcast (music)

Om lärande, att ha lärare, vara lärare och så klart om att ha en hel del kvar att lära.

Direct download: Noterat__ep08__Dubbla_stolar.mp3
Category:music -- posted at: 10:02am CET