Noterat podcast

Om att frångå principer för att vara tre gånger fyrtio, samt en dödsruna över långt kommen maestro.

Direct download: Noterat__ep40__Du_blir_aldrig_fardig.mp3
Category:general -- posted at: 3:47am CET